fastbind-brand-logo-about.1475835945.png

相冊裱合機

FotoMount F32

產品說明
  • 內頁集成﹑內頁與書殼黏合用

  • 獨特的褪合手臂系統,簡易快速的相冊方案

技術規格

裁切寬度:670 mm
進紙深度:670 mm
裁切高度(不含附加壓板):80 mm
前工作台長度:670 mm
工作台高度:900 mm
最小壓紙壓力:180 daN                           
最大壓紙壓力:1,500 daN
後擋規回程速度:70 mm/sec
切紙速度:20 cycles/min
切刀厚度:9.7 mm
預留磨刀最大值:22 mm
最小自動裁切尺寸,不帶附加壓板:15 mm
最小自動裁切尺寸,帶附加壓板:50 mm
外觀尺寸 (HxWxD) mm:1,250 x1,825 x1,500 mm
淨重:675 kg
輸入電源:2.4 kVA
輸出熱量:7,784 BTU